میزبانی وب ویندوزی در جدول زیر لیست قیمت پلن های هاست ویندوز به همراه امکانات هر پلن قابل مشاهده و سفارش می باشد

WIN-5G
250000 تومان سالیانه
5 گیگابایت
50 گیگابایت پهنای باند
SQL Server 2012
ASP.Net 2,3,3.5,4,4.5
PHP /  MySql
ایمیل نامحدود
FTP,Sub Domain,Domain Aliases,ODBC,MS Acces,Backups/Restores,URL Rewrite , WebSitePanel , Windows Server 2012 R2
WIN-1G
120000تومان سالیانه
1 گیگابایت
10 گیگابایت پهنای باند
SQL Server 2012
ASP.Net 2,3,3.5,4,4.5
PHP /  MySql
ایمیل نامحدود
FTP,Sub Domain,Domain Aliases,ODBC,MS Acces,Backups/Restores,URL Rewrite , WebSitePanel , Windows Server 2012 R2
WIN-50
48000تومان سالانه
50 مگابایت فضا
1 گیگابایت پهنای باند
SQL Server 2012
ASP.Net 2,3,3.5,4,4.5
PHP /  MySql
ایمیل نامحدود
FTP,Sub Domain,Domain Aliases,ODBC,MS Acces,Backups/Restores,URL Rewrite , WebSitePanel , Windows Server 2012 R2