نمایندگی هاست ویندوز در جدول زیر لیست قیمت های پنل نمایندگی هاستینگ ویندوز قابل مشاهده و سفارش می باشد

Reseller-20G
450000 تومان سالیانه
ایجاد هاست نامحدود
20 گیگابایت فضا
200 گیگابایت پهنای باند
Windows Server 2012 R2
WebSitePanel
کلیه امکانات به صورت نامحدود
PHP,ASP,ASP.Net,MySql,Sql Server 2012,FTP,Sub Domain,Domain Aliases,ODBC,MS Acces,Backups/Restores
Reseller-20G
340000 تومان سالیانه
ایجاد هاست نامحدود
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
Windows Server 2012 R2
WebSitePanel
کلیه امکانات به صورت نامحدود
PHP,ASP,ASP.Net,MySql,Sql Server 2012,FTP,Sub Domain,Domain Aliases,ODBC,MS Acces,Backups/Restores
Reseller-1G
120000 تومان سالیانه
ایجاد هاست نامحدود
1 گیگابایت فضا
10 گیگابایت پهنای باند
Windows Server 2012 R2
WebSitePanel
کلیه امکانات به صورت نامحدود
PHP,ASP,ASP.Net,MySql,Sql Server 2012,FTP,Sub Domain,Domain Aliases,ODBC,MS Acces,Backups/Restores